top of page
laptop.jpg

Opinlakeuden Korkeakouluviikko

  • Opinlakeuden korkeakouluviikkomallin keskeisenä tavoitteena on tarjota korkeakouluopintoja jokaiselle toisen asteen opiskelijalle osana tutkinto-opiskelua.

  • Malli on vahvasti ohjauksellinen ja sen toiminta edellyttää yhteistyötä opinto-ohjaajien kanssa.

  • Päämääränä on madaltaa toisen asteen opiskelijoiden kynnystä lähteä valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.  

  • Pilotti toteutettiin 15.4-19.4.2024. 

  • Kohderyhmänä ovat lukion toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat, ammatillisella puolella toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat/ HOKS mukaan. 

  • Viikon aikana ei ole muuta opetusta

  • Opinnot suoritetaan verkossa ja ne ovat laajuudeltaan 1-2 op.

  • Opinnot ovat maksuttomia (EP-opiston opinnoissa Opinlakeusverkoston mukaiset opintomaksut)

  • Seuraava Opinlakeuden korkeakouluviikko toteutetaan 7.4.-11.4.2025.

Opinlakeuden korkeakouluviikon opintotarjonta 2024

HUOM! Olethan tarkkana, että valitset opintokokonaisuuden alla olevien korkeakoulujen tarjonnasta. Tiedot opinnoista ja ilmoittautumislinkit löytyvät klikkaamalla korkeakoulun nimeä.

bottom of page