top of page
laptop.jpg

Opinlakeuden Korkeakouluviikko

 • Opinlakeuden korkeakouluviikkomallin keskeisenä tavoitteena on tarjota korkeakouluopintoja jokaiselle toisen asteen opiskelijalle osana tutkinto-opiskelua.

 • Malli on vahvasti ohjauksellinen ja sen toiminta edellyttää yhteistyötä opinto-ohjaajien kanssa.

 • Päämääränä on madaltaa toisen asteen opiskelijoiden kynnystä lähteä valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.  

 • Pilotti toteutetaan 15.4-19.4.2024. 

 • Kohderyhmänä lukion toisen vuoden opiskelijat, ammatillisella puolella toisen tai kolmannen vuoden opiskelijat/ HOKS mukaan. 

 • Viikon aikana ei ole muuta opetusta

 • Opinnot suoritetaan verkossa ja ne ovat laajuudeltaan 1-2 op.

 • Opinnot ovat maksuttomia

Mukana olevat korkeakoulut

 • Vaasan ammattikorkeakoulu

 • Vaasan yliopisto

 • Itä-Suomen yliopisto (erillinen sopimus)

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Turun yliopisto

 • Oulun yliopisto

 • Helsingin yliopisto

 • Etelä-Pohjanmaan opisto (lähiopetus, Opinlakeusverkoston mukaiset opintomaksut)

bottom of page