top of page

Etelä-Pohjanmaan opiston opinnot

Info opinto-ohjaajille:

Etelä-Pohjanmaan Opisto osallistuu korkeakouluviikkoon tarjoamalla mahdollisuutta osallistua viiden päivän lähiopetukseen opiskelijan valitsemalla opintolinjalla. Opintolinjat esitellään tarkemmin seuraavalla sivulla. Viikon aikana lähiopetukseen osallistumalla voi suorittaa 1 opintopisteen verran opintoja. Maksu yhden opintopisteen suorituksesta on Opinlakeusverkoston käytänteiden mukaisesti 70€/opiskelija, ja korkeakouluviikon aikana siihen sisältyy myös majoitus ja ruokailut opistolla.

Käytännön asioita opiskelijoille:

Asu ja ruokaile opistolla!

Vietä kokonaisvaltainen viikko idyllisessä kansanopistomiljöössä. Asuminen, ruokailut ja lähiopetus kuuluvat kokonaisuuteen. Houkuttele kaveri mukaan ja kokekaa yhteinen, ikimuistoinen opistoelämys! Majoittumiset ovat pääasiassa kahden hengen huoneissa opiston pihapiirissä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin sähköpostitse (paivi.sirkka@epopisto.fi) viimeistään keskiviikkona 3. huhtikuuta. Ilmoittautuessa täytyy mainita seuraavat asiat:

  • Nimi, ikä ja oppilaitos

  • Valittu vaihtoehto opiston valikoimasta (drone, hyvinvointi ja opetus, lääketiede, kauppatiede, taideaineet, toimittajakoulu)

  • Mahdollinen majoitustarve

  • Erityisruokavaliot

Muuta?

Korkeakouluviikko opistolla alkaa yhteisellä kokoontumisella maanantaina 15.4. klo 10 opiston toimiston edestä. Lyhyen opistoinfon jälkeen opiskelijat ohjataan ryhmiin etukäteen ilmoitettujen valintojen pohjalta.

Lisätiedot: Kehittämispäällikkö Päivi Sirkka (paivi.sirkka@epopisto.fi / 044 4325 638)

Opiston opintotarjotin korkeakouluviikolle:

Dronelinjalla pääset kurkistamaan kurssia ”dronelentäminen vaativammissa olosuhteissa”. Kurssilla perehdytään tarkemmin dronen turvalliseen lennättämiseen ja tarvittavaan teoriatietoon. Käytännön taitoa kehitetään erityyppisiä droneja lennättämällä, myös vaativammissa olosuhteissa. Opiskelija harjoittelee kurssin aikana dronelentämistä valvotusti ja itsenäisesti simulaattorissa. Dronelentämisen ohesssa opiskellaan ilmailuun liittyviä opintoja ja osallistutaan liikuntaan.

Hyvinvointi ja opetus -linjat koostuvat ammattikorkeakouluun tähtäävästä sosiaali- ja terveysalan linjasta sekä yliopistoon tähtäävistä kasvatustieteen ja psykologian linjoista. Pääset viikon aikana tutustumaan monipuolisesti näiden alojen opintoihin niin sisällön kuin opiskelutapojen osalta. Tutustut myös alan pääsykokeisiin ja opit alaan liittyviä käsitteitä, tutkimusaiheita ja ajankohtaisia ilmiöitä. Opistolla tärkeää on myös ryhmässä tehtävä työ ja siksipä otamme sinut mielellään mukaan opintolinjan opiskelijaryhmään. Saat kokemuksen vuorovaikutuksesta samasta alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa.

Kauppatieteen linjalla pääset tutustumaan korkeakouluviikon aikana kauppatieteen pääsykoevalmennukseen. Luvassa on pääsykokeen valintaperusteisiin liittyvää historiaa, taloustiedettä sekä tilastotiedettä. Tunnit koostuvat niin teoriaopetuksesta kuin laskuharjoituksista. Viikon aikana harjoitellaan myös pääsykoetaktiikkaa sekä aikaisempien vuosien valintakokeita.

Lääketieteen linjan opintoihin kurkistaminen korkeakouluviikolla sisältää tutustumista lääketieteen linjalaisten arkeen, ja luvassa on lukion fysiikan, kemian ja biologian kertausta sekä mahdollisuus osallistua ryhmän liikuntatunneille. Viikon aikana on myös lääketieteen linjalaisten harjoituspääsykoe, johon myös vierailevat opiskelijat pääsevät osallistumaan. Viikon aikana opiskelija pääsee näkemään, millaista lääketieteen linjalla opiskelu on, ja minkälaista tasoa vaaditaan, että ovet lääketieteen opintoihin aukeavat.


Taideaineiden linjamme ovat tanssi ja teatteri sekä meikkaus ja maskeeraus. Viikon aikana voit kurkistaa joko yhden opintolinjan sisältöön tai valita nämä kaikki, sillä taidelinjat tekevät paljon yhteistyötä ja korkeakouluviikon aikana työstetään yhteistä produktiota. Meikkaus-maskeeraus-linjalla meikataan, maskeerataan sekä hoidetaan ihoa ja kehoa. Viikon aikana pääsee tutustumaan sekä katsellen että käytännön harjoituksin maskeerauksen monipuoliseen maailmaan. Tanssi- ja teatterilinjalla taas voit tutustua tanssin ja teatterin opetussisältöihin. Opinnoissa painottuu produktiotyöskentely ja viikon aikana pääsetkin seuraamaan monitaiteisen esityksen valmistusprosessia.

 

Toimittajakoulu-linjalla pääset ideoimaan ja toteuttamaan opiskelijajournalismia, kuten uutisvideoita ja podcasteja verkkojulkaisu Pomediaan. Lisäksi korkeakouluviikon aikana on mahdollista osallistua toimitusvierailulle johonkin paikallisista toimituksista (Ilmajoki-lehti, Yle Pohjanmaa tai Kurikka-live), ja viikolle saattaa osua mahdollisuus päästä mukaan myös oikealle juttukeikalle toimittajakoululaisten mukana!

bottom of page