top of page

Verkko-opinnot

Opintojen aikana voi halutessaan suorittaa verkostosopimuksen puitteissa opintoja myös muista Opinlakeuden oppilaitoksista. Verkossa suoritettavia opintoja tarjoavat Järviseudun ammatti-instituutti, Seinäjoen lukio, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja Suomen yrittäjäopisto

Kysy lisää oppilaitoksesi opinto-ohjaajalta! 

Seinäjoen lukio

 • Äidinkieli ja kirjallisuus, pakolliset opintojaksot

 • Biologia, pakolliset opintojaksot

 • Filosofia, pakolliset opintojaksot

 • Historia, pakolliset opintojaksot

 • Maantiede, pakolliset opintojaksot

 • Uskonto/Elämänkatsomustieto, pakolliset opintojaksot

 • Psykologia, pakolliset opintojaksot

 • Terveystieto, pakolliset opintojaksot

 • Yhteiskuntaoppi, pakolliset opintojaksot

Aikuislukion opinto-ohjelman mukaisesti:

 • Vieraat kielet: Englanti, A-oppimäärä

 • Vieraat kielet: Ruotsi, B1-oppimäärä

 • Vieraat kielet: Espanja, B3-oppimäärä

Järviseudun ammatti-instituutti

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakolliset

 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Taide ja luova ilmaisu, pakolliset osaamistavoitteet

 • Taide ja luova ilmaisu, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työelämässä toimiminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työelämässä toimiminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakolliset osaamistavoitteet

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnaiset osaamistavoitteet 

 • Kestävän kehityksen edistäminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnaiset  osaamistavoitteet

Teoria verkko-opintoina yhdistettynä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen merkonomi- ja IT-tukihenkilökoulutuksessa.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakolliset

 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Taide ja luova ilmaisu, pakolliset osaamistavoitteet

 • Taide ja luova ilmaisu, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Työelämässä toimiminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työelämässä toimiminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakolliset osaamistavoitteet

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnaiset osaamistavoitteet 

 • Kestävän kehityksen edistäminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnaiset  osaamistavoitteet

Suomen yrittäjäopisto

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakolliset

 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakolliset osaamistavoitteet

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Taide ja luova ilmaisu, pakolliset osaamistavoitteet

 • Taide ja luova ilmaisu, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Työelämässä toimiminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työelämässä toimiminen, valinnaiset osaamistavoitteet

 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakolliset osaamistavoitteet

 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnaiset osaamistavoitteet 

 • Kestävän kehityksen edistäminen, pakolliset osaamistavoitteet

 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnaiset  osaamistavoitteet 

 

Suomen Yrittäjäopistossa voi suorittaa verkko-opintoina perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoistutkintoja. 

bottom of page