top of page

Oulun yliopiston opinnot

Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen, mikäli opintojaksolla on erillinen ilmoittautumisaika, se on otsikoinnissa mainittu.

Humanistiset alat

 • Digitaaliset ihmistieteet

  • Digitaalinen kulttuuriperintö 2 op

  • Digitaaliset tutkimusmenetelmät: GIS menetelmänä 2 op

 • Suomen kieli ja kirjallisuus

  • Näkökulmia suomen kieleen 2 op

  • Monikulttuurisuus Suomessa 2 op

 • Saksan kieli ja kulttuuri

  • Kultur und Gesellschaft der deutschsprachigen Länder 2 op

 • Englannin kieli

  • Introduction to studying English at the University of Oulu 2 op

 • Logopedia

  • Vuorovaikutus, ääni, kieli ja puhe – puheterapeutin työkenttää 2 op

 • Ruotsin kieli

  • Svensk kultur – inte så keff! 2 op

Kasvatusalat

 • Johdatus kasvatustieteen perusteisiin 2 op

 • Ilmasto mielessä ja kielessä 2 op

 

Luonnontieteet

 • Biokemia

  • Johdatus biokemiaan 2 op (ilm. viimeistään 25.3.)

 • Fysiikka

  • Johdatus avaruusfysiikkaan 2 op (ilm. viimeistään 4.3.)

  • Johdatus tähtitieteeseen 2 op (ilm. viimeistään 13.4.)

  • Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 2 op (ilm. viimeistään 6.3.)

 • Matematiikka

  • Johdatus matemaattiseen päättelyyn 2 op

  • Salausmenetelmien perusteet 2 op (ilm. viimeistään 30.3.)

 • Kemia

  • Johdatus vihreän kemian perusteisiin 2 op   (jatkuva ilmoittautuminen)

 

Lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat

 • Johdatus lääketieteen alalle 2 op

 • GeroFriend - Innostu vanhustyöstä! 1 op

 

Tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka

 • Kurkistus ICT-alaan 2 op

 

Tekniikan alat

 • Prosessi- ja ympäristötekniikka

  • Aine- ja energiataseet I 2op

Tarkemmat kuvaukset maksuttomista opinnoista https://joy.oulu.fi/fi/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opintotarjonta-toisen-asteen-opiskelijoille

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu opetustarjonnasta löytyvien ilmoittautumislinkkien kautta.

bottom of page