top of page

Toiminnan raportointi

Opinlakeus oppilaitosverkoston toiminta-ajatuksena on toisen asteen oppilaitosten välisen yhteistyön organisointi ja kehittäminen sekä sidosryhmätoiminta. Vuosittainen toimintasuunnitelma perustuu alueellisiin ja valtakunnallisiin kehittämistavoitteisiin, verkostosopimukseen sekä Opinlakeuden johtoryhmän määrittelemiin ja vahvistamiin toiminnallisiin painopisteisiin.

bottom of page