top of page
job-5382501_1280.jpg

OPINLAKEUS OPPILAITOSVERKOSTON TOIMINTA-AJATUS

Taustaa ja tavoitteita

Opinlakeus oppilaitosverkosto on syntynyt useiden pienempien, maakunnassa jo pitkään toimineiden oppilaitosverkostojen ja verkostohankkeiden pohjalta. Maakunnallinen yhteistyöverkosto käynnistettiin 1.8.2007. Opinlakeus oppilaitosverkostoa hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Ydintehtävänä ja tavoitteena on yhdistää osaamista ja voimavaroja siten, että opiskeluun liittyviä palveluita, opiskelumahdollisuudet lisääntyvät ja ovat saatavilla maakunnallisesti. Verkosto tukee ja pyrkii kehittämään entistä paremmaksi jo olemassa olevaa hyvää yhteistyötä.  Benchmarkkauksen kautta nostetaan esille hyviä käytänteitä sekä omassa verkostossa että maamme muissa vastaavissa verkostoissa. 

Keskeinen verkostotoiminnan muoto on alueverkostotoiminta. Alueverkoston sisällä ja erillisinä verkostoina Opinlakeus tukee opinto-ohjaajien-yhteistyötä,  rehtoriverkoston toimintaa. Verkostokoordinaattori tukee ja luo edellytyksiä verkostojen toiminnalle ja on tiedonvälityksen linkki.

Verkosto järjestää vuosittain maakunnalliset koulutusmessut sekä muita koulutuksia opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä oppilaitosjohdolle.

bottom of page