top of page
job-5382501_1280.jpg

OPINLAKEUS OPPILAITOSVERKOSTON TOIMINTA-AJATUS

Taustaa ja tavoitteita

Opinlakeus oppilaitosverkosto on syntynyt useiden pienempien, maakunnassa jo pitkään toimineiden oppilaitosverkostojen ja verkostohankkeiden pohjalta. Maakunnallinen yhteistyöverkosto käynnistettiin 1.8.2007. Opinlakeus oppilaitosverkostoa hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Ydintehtävänä ja tavoitteena on yhdistää osaamista ja voimavaroja siten, että opiskeluun liittyviä palveluita, opiskelumahdollisuudet lisääntyvät ja ovat saatavilla maakunnallisesti. Verkosto tukee ja pyrkii kehittämään entistä paremmaksi jo olemassa olevaa hyvää yhteistyötä. 

 

Benchmarkkauksen kautta nostetaan esille hyviä käytänteitä sekä omassa verkostossa että maamme muissa vastaavissa verkostoissa.  Verkostokoordinaattori tukee ja luo edellytyksiä verkostojen toiminnalle ja on tiedonvälityksen linkki. Verkosto järjestää vuosittain Opinlakeus-koulutusmessut sekä muita lähi- ja etätapahtumia oppilaitosjohdolle sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

 

Opinlakeuden somekanavat löydät näistä linkeistä:

 

https://www.linkedin.com/company/opinlakeus/

https://www.facebook.com/opinlakeus

https://www.instagram.com/opinlakeus/

bottom of page