TEE KORKEAKOULUYHTEISTYÖTÄ

​Tässä joitakin vinkkejä korkeakouluyhteistyön ideointiin. Tekstin seassa korostettuna langanpäitä lisäresursseihin tai tiedonlähteille:

 • Kurkistuskurssit, joissa opitaan monimuoto-opiskelua ja tutustutaan yliopisto-opintoihin.

 • Avointen korkeakoulukurssien suorittaminen kokonaan tai osittain.

 • Ammattikorkeakoulukursseja voi suorittaa myös kesäaikaan. Ammattikorkeakoulujen tarjontaa
  jaoteltuna eri lukukausille löydät täältä. 

 • Alueelle tai omalle koululle rakennettu täsmäkurssitarjonta. Kurssit hyväksiluetaan, jos opiskelija jatkaa korkeakouluun.

 • Yhteisopettajuus tai opettajavaihto.

 • Videoluennot livenä tai tallenteina. 

 • Voidaan suorittaa esim. kemian perusopinnot, jotka lukion opettaja opettaa ja yliopisto antaa todistuksen. 

 • Kampuspäivät ja muu hands on -työskentely esim. korkeakoulujen laboratorioissa.

 • Yliopiston tutkimusasemien käyttö. Esim. viikon opintojakso, joka on rakennettu yliopistokurssien osista. Sisältyvät lukio-opintoihin, mutta ovat myös hyväksiluettavissa korkea-asteen opintoihin. 

 • Korkeakoulujen tilojen ja laitteistojen yhteiskäyttö.

 • Koulutusalaesittelyt videoyhteyden avulla. Koulutusalaesittelyjä voi tilata yliopistoilta.

 • Lukio TET, jonka voi suorittaa tutustumisena korkeakouluun. 

 • Opettaja TET.

 • Opiskelijat kesätöissä/harjoittelemassa korkeakouluissa.

 • Opintopolkujen rakentaminen, esim. insinööripolku. Uusien opintokokonaisuuksien rakentaminen, joilla tähdätään esim. tietylle alalle. Ohjelmoinnin MOOCit / Helsingin yliopisto. 

 • Yhteistyö, jossa korkeakouluopiskelijat tekevät tutkimusta lukio-opiskelijoiden kanssa yhteisissä projekteissa.

 • Paikkakuntakohtaisia opintokokonaisuuksia vieraalla kielellä / osana kv-toimintaa.

 • Projektiviikon toteutus korkeakoulun kanssa oman oppilaitoksen tai korkekoulun toimintaympäristössä. Vinkkejä

 • Kesäleirit (Summer camp) yhteistyössä kansanopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Resurssit yhdistämällä saa paljon aikaan :-). 

Woman on Podium

Lukiokurssin toteutuksessa voi hyödyntää myös ulkomaisten yliopistojen kurssitarjontaa vaikkapa oppiainerajat ylittävänä suoritusmahdollisuutena. Kurssien hinnat vaihtelevat. On myös ilmaisia kursseja, joista menee maksu vasta jos haluaa lunastaa todistuksen. Kannattaa neuvotella erikseen, jos haluaa koko ryhmän kurssille. Kokeile myös itse!   Tässä linkkejä kansainvälisiin portaaleihin: