Johtoryhmä 2020-2021

J​

 • Lepola Reija, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori, hallinnoijan edustaja ja puheenjohtaja

 • Ikola Simo, Seurakuntaopiston Lapuan kampuksen johtaja, vapaan sivistystyön edustaja

 • Päkkilä Teijo, Seinäjoen lukion vt. rehtori, lukioiden edustaja

 • Salminen Jari, Härmän lukion rehtori, lukioiden edustaja

 • Takala Antti, Alavuden kaupungin sivistysjohtaja. sivistysjohtajien edustaja

 • Väänänen Matti, Järviseudun koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori, ammatillisten koulutuksenjärjestäjien edustaja
   

 • Haasio Minna, Opinlakeus, esittelijä

 • Katila Aila, Opinlakeus, esittelijä

 • Niemelä Päivi, Opinlakeus, sihteeri

Johtoryhmä 2020-2021

 

Opinlakeuden johtoryhmä on eri oppilaitosmuotojen ja hallinnon edustajista  koostuva, verkoston toimintaa johtava ryhmä. Ohjausryhmä on määritellyt omiksi tehtävikseen seuraavat asiat:

 

 • Budjettiesityksen tekeminen Koulutuskeskus Sedun johtokunnalle kalenterivuosittain

 • Opinlakeuden talouden seuranta 

 • Tavoiteasettelu tulevalle lukuvuodelle

 • Toimintasuunnitelmasta päättäminen vuosittain

 • Toiminnan arviointi ja seuranta lukuvuosittain

 • Sopimusasiakirjojen valmistelu

 

Lisäksi ohjausryhmä käsittelee alueryhmien tekemät esitykset ja tekee niista tarvittavat toimenpidepäätökset. Ryhmä kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa.

Koordinaatioryhmä 2020 - 2021

 

Alueiden yhteistyöryhmien nimeävät jäsenet (2/alue) muodostavat Opinlakeus-oppilaitosverkoston koordinaatioryhmän. Alueiden  vetovastuu ja samalla koordinaatioryhmän kokoonpano vaihtuu kahden vuoden välein. Koordinaatioryhmän tehtäviksi on määritelty seuraavat asiat:

 

 • Tiedon jakaminen alueiden kesken sekä yhteinen toiminnan ideointi

 • Jäsenmaksu- ja kurssihinta-esityksen teko ohjausryhmälle vuosittain

 • Vuosibudjetin valmistelu ohjausryhmälle

 • Muiden tarvittavien esitysten teko ohjausryhmään

 • Suosituksen tekeminen lukuvuoden työpäivistä ja jaksojen vaihtumispäivistä

 • Oppilaitosyhteistyön alueellisten/paikallisten kehittämistoiveiden esille tuominen koskien Opinlakeuden tarjoamia palveluja 

  • koulutukset/koulutustarpeet

  • messut

 • Ryhmän jäsenillä tiedotus- ja toiminnallinen vastuu yllä mainituissa tehtävissä omassa oppilaitoksessaan/opetuspisteessään

 

Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa lukuvuodessa.

 • ke 3.3.2020 klo 13:00

 • ti   22.4.2019 klo 12:00

 • Syksyn kokousajat päätetään kevään viimeisessä kokouksessa

Kokoukset 2019
Kokoukset 20

Lukioiden korkeakouluyhteistyön ohjausryhmä

 

Ohjausryhmä aloitti toimintansa marraskuussa 2018 ja sen tavoitteena on kehittää ja avata ikkunoita opiskeluun korkeakouluissa. Työryhmän toiminta tukee opetussuunnitelmien toteutusta.