Johtoryhmä 2020-2021

J​

 • Lepola Reija, Seinäjoen koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori, hallinnoijan edustaja ja puheenjohtaja

 • Ikola Simo, STEP-koulutus / kehitys johtaja, vapaan sivistystyön edustaja

 • Päkkilä Teijo, Seinäjoen lukion vt. rehtori, lukioiden edustaja

 • Salminen Jari, Härmän lukion rehtori, lukioiden edustaja

 • Takala Antti, Alavuden kaupungin sivistysjohtaja. sivistysjohtajien edustaja

 • Väänänen Matti, Järviseudun koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori, ammatillisten koulutuksenjärjestäjien edustaja
   

 • Haasio Minna, Opinlakeus, esittelijä

 • Katila Aila, Opinlakeus, esittelijä

 • Niemelä Päivi, Opinlakeus, sihteeri

Johtoryhmä 2020-2021

 

Opinlakeuden johtoryhmä on eri oppilaitosmuotojen ja hallinnon edustajista  koostuva, verkoston toimintaa johtava ryhmä. Ohjausryhmä on määritellyt omiksi tehtävikseen seuraavat asiat:

 

 • Budjettiesityksen tekeminen Koulutuskeskus Sedun johtokunnalle kalenterivuosittain

 • Opinlakeuden talouden seuranta 

 • Tavoiteasettelu tulevalle lukuvuodelle

 • Toimintasuunnitelmasta päättäminen vuosittain

 • Toiminnan arviointi ja seuranta lukuvuosittain

 • Sopimusasiakirjojen valmistelu

 

Lisäksi ohjausryhmä käsittelee alueryhmien tekemät esitykset ja tekee niista tarvittavat toimenpidepäätökset. Ryhmä kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa.

 • Ma 06.09. kello 14-16.00.

 • Ma 04.10. kello 14-16.00.

 • Ke 03.11. kello 14-16.00

 • Kevään kokousajat päätetään syksyn viimeisessä kokouksessa

Kokoukset 2021

Koordinaatioryhmä 2020 - 2021

 

Alueiden yhteistyöryhmien nimeävät jäsenet (2/alue) muodostavat Opinlakeus-oppilaitosverkoston koordinaatioryhmän. Alueiden  vetovastuu ja samalla koordinaatioryhmän kokoonpano vaihtuu kahden vuoden välein. Koordinaatioryhmän tehtäviksi on määritelty seuraavat asiat:

 

 • Tiedon jakaminen alueiden kesken sekä yhteinen toiminnan ideointi

 • Jäsenmaksu- ja kurssihinta-esityksen teko ohjausryhmälle vuosittain

 • Vuosibudjetin valmistelu ohjausryhmälle

 • Muiden tarvittavien esitysten teko ohjausryhmään

 • Suosituksen tekeminen lukuvuoden työpäivistä ja jaksojen vaihtumispäivistä

 • Oppilaitosyhteistyön alueellisten/paikallisten kehittämistoiveiden esille tuominen koskien Opinlakeuden tarjoamia palveluja 

  • koulutukset/koulutustarpeet

  • messut

 • Ryhmän jäsenillä tiedotus- ja toiminnallinen vastuu yllä mainituissa tehtävissä omassa oppilaitoksessaan/opetuspisteessään

 

Ryhmä kokoontuu 2-4 kertaa lukuvuodessa.

Lukioiden korkeakouluyhteistyön ohjausryhmä

 

Ohjausryhmä aloitti toimintansa marraskuussa 2018 ja sen tavoitteena on kehittää ja avata ikkunoita opiskeluun korkeakouluissa. Työryhmän toiminta tukee opetussuunnitelmien toteutusta.