MOOMMA YHYRES!

VERKOSTO
TOIMINTA-AJATUS

Opinlakeus-verkosto yhdistää Etelä-Pohjan-maan toisen asteen oppilaitokset ja tarjoaa laajemmat opiskelumahdollisuudet alueen oppilaitosten opiskelijoille.

Opinlakeus-oppilaitosverkosto on syntynyt useiden pienempien, maakunnassa jo pitkään toimineiden oppilaitosverkostojen ja verkosto-hankkeiden pohjalta. Maakunnallinen yhteistyöverkosto  käynnistettiin 1.8.2007. Opinlakeus-verkostoa hallinnoi Seinäjoen koulutuskuntayhtymä.

Opinlakeus-nimeä kantava verkoston tavoittee-na on yhdistää osaamista ja voimavaroja siten, että opiskeluun liittyviä palveluita, kurssitarjon-taa ja kehittämistoiminta saadaan hyödynnet-tyä maakunnallisesti. Opinlakeusverkosto tukee ja pyrkii kehittämään entistä paremmaksi tätä hyvää, olemassa olevaa yhteistyötä.  Benchmarkkauksen kautta nostetaan esille

hyviä käytänteitä sekä omassa verkostossa että maamme muissa vastaavissa verkostoissa. 

Keskeinen verkostotoiminnan muoto on alueverkostotoiminta, josta löytyy lisää tietoa kohdasta Opinlakeuden alueet. Alueverkoston sisällä ja erillisinä verkostoina Opinlakeus tukee Opo-yhteistyötä, yrittäjyys-kavatukseen liittyvien aluefoorumien toimintaa sekä rehtoriverkoston toimintaa. Opinlakeus- koordinaattori tukee ja luo edellytyksiä verkostojen toiminnalle ja on tiedonvälityksen linkki.

Verkosto järjestää vuosittain maakunnalliset koulutusmessut sekä muita koulutuksia opetushenkilöstölle.

Opinlakeus-oppilaitosverkostoon kuuluu 28 toisen asteen oppilaitosta Etelä-Pohjanmaan alueelta. Mukana ovat lukiot, ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutusorganisaatiot sekä kansanopistot. Toiminta on jaettu viiteen yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueen korkeakoulujen, yrittäjäjärjestöjen sekä perusasteen oppilaitosten kanssa.

 

 

Tutustu alueisiin ja oppilaitoksiin

YHTEYSTIETOMME

 

Opinlakeus-oppilaitosverkosto

Käyntiosoite: Ammattikoulunkatu 5

60100 Seinäjoki 

opinlakeus(at)sedu.fi

Laskutustiedot

Söhköiset laskut:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

OVT-tunnus 003710076295

Verkkolaskuoperaattori CGI Oy

Y-tunnus Y-1007629-5

Paperilaskut:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
PL 80
00038 LOGICA
viitteeseen: Opinlakeus ja laskutuksen aihe

 

 

 

opinlakeus(at)sedu.f

Verkostokoordinaattori

Erika Perander

P. 040 680 7271

erika.perander(at)sedu.fi

 

Asiakaspalvelusihteeri

Päivi Niemelä

P. 040 830 2439

paivi.niemela(at)sedu.fi

 

Moodle ylläpito

Hannu Mansikka

P. 040 830 3953

hannu.mansikka(at)sedu.fi

 

LAKEUKSILTA KUULUU
Toimiston väki

Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (a) sedu.fi

Erika_Perander 1025_edited.jpg

ERIKA

PERANDER

 

Verkostokoordnaattori, joka vastaa verkoston toiminnan koordinoinnista ja organisoinnista, tukipalveluista sekä täydennyskoulutuksista.

Green Rocking Horse

PÄIVI

NIEMELÄ

 

Asiakaspalvelusihteeri
huolehtii pääsääntöisesti keskitetystä tiedotuksesta

ja ylläpitää postituslistoja.

Vastaa tapahtumien ja kokousten sihteerin

tehtävistä sekä käytännönjärjestelyistä.

HANNU MANSIKKA

IT-järjestelmäasiantuntija,

jolta saa apua Moodlen teknisissä ja tunnusasioissa.

p. 040 680 7271

p. 040 830 2439

p. 040 830 3953

 
OTA YHTEYTTÄ!

Viestisi on toimitettu!