ePAKKI II -hanke palveluksessanne!


Opinlakeuden (Sedu) ePAKKI II -hanke (OPH)

ePAKKI II - perustaitajista pilvipalvelujen tehokäyttäjiksi auttaa maakunnan ammatillisten oppilaitosten opettajia työelämän tarpeita palvelevien, sähköisten työtapojen haltuun ottamisessa ammattialakohtaisesti. Hankkeen tavoitteena on tukea opetuksen monimuotoistamista, alueen eri toimipisteiden välisten etäopetusjärjestelyjen toteuttamista sekä uusien työelämäyhteistyömuotojen syntymistä.

Hankkeen projektikoordinaattorina aloitti 10/2017 alkaen Matti Mäkelä. Lue lisää hankkeen toiminnasta ja erityisesti tarjottavista koulutuksista: Tutustu ePAKKI II -hankkeeseen!

AJANKOHTAISTA
Etsi avainsanojen perusteella