KOTO-teemapäivät 30.3. ja 12.5.

Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu järjestävät yhteis-työssä KOTO-koulutuksen Ilmajoella. KOTO- hankkeen koulutuksissa lisätään osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus- ja ohjaustoiminnassa. KOTO –hankkeessa on tuotettu kuudesta modulista koostuva luentosarja, josta Etelä-Pohjanmaan Opistolla toteutetaan neljä. Jokainen moduli on kestol-taan puoli päivää (3 h). Yhden päivän aikana toteutetaan kaksi modulia. Osallistujat voivat modulikohtaisesti päättää mihin osuuksiin osallistuvat. Koulutus to-teutetaan Etelä-Pohjanmaan Opistolla, Opistontie 111, 60800 Ilmajoki.

30.3. 1. teemapäivän aiheet ovat Traumaattisten kokemusten vaikutuksia oppimiseen ja Turvapaikanhakijan polku.

12.5. 2. teemapäivän aiheet ovat Osaamisen tunnistaminen ja arviointi sekä Monikulttuurinen pedagogiikka ja opetusmenetelmät.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet

AJANKOHTAISTA
Etsi avainsanojen perusteella