VERKOSTOMME

PELISÄÄNNÖT

 


Kun kyseessä on useiden oppilaitosten verkosto on yhteistyön joustavan sujumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää että toimintoihin liittyvät asiat sovitaan yhteisesti ja lisäksi niihin sitoudutaan kaikissa oppilaitoksissa/opetuspisteissä ja kaikkia toimijoiden kesken.
 

Verkoston jäsenmaksu

 

Opinlakeus-oppilaitosverkoston opiskelijamäärään perustuva jäsenmaksu on 10 euroa/opiskelija/lukuvuosi. Lukioita laskutetaan tammikuun tilastointipäivänä tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijamäärän mukaan. Ammatillisia oppilaitoksia ja opistoja laskutetaan koulutuksen järjestämislupiin vahvistetun opiskelijamäärän (koulutuksen järjestämislupa ammatilliseen koulutukseen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa) mukaan. Mikäli edellä mainittuja laskentatavan määrityksiä ei voida soveltaa, niin jäsenmaksuna peritään 600 euroa/lukuvuosi. Mikäli koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärä jää toistuvasti alle järjestämisluvan niin jäsenmaksun laskentatapaa voidaan tarkistaa ja määritellä uudelleen.

 

Opiskelijoiden valitsemista opinnoista tulevat kustannukset
 

Opiskelijoille toisesta oppilaitoksesta valitsemien kurssien suorittaminen on ilmaista.Opiskelijan oma oppilaitos maksaa kurssin järjestävälle oppilaitokselle 120 euroa / opiskelija / kurssi. Verkoston ulkopuolisista oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden osalta kurssihinnasta päättää kukin koulutuksenjärjestäjä itsenäisesti.

 

Laskutus

 

Kurssin laskutus hoidetaan suoraan opiskelijan oman oppilaitoksen ja kurssin järjestävän oppilaitoksen kesken lukukausittain.

Kurssien laskutusperuste syntyy, mikäli opiskelija ei ole perunut osallistumistaan ennen kurssin alkamista tai ensimmäistä opiskeluun kuuluvaa kontaktiaan opettajan kanssa (nonstop-kurssit). Laskuun liitetään opiskelijalista.

 
Opettajalle maksettava korvaus

 

Opettajalle maksettava korvaus verkkokurssin pitämisestä vastaa vähintään lähiopetuksena pidettävästä kurssista maksettavaa korvausta.

 

Kursseja koskevat yhteiset suositukset

 

  • Verkoston oppilaitos päättää itsenäisesti opintotarjottimen kautta tarjoamistaan kursseista.

  • Opintotarjottimelle laitetaan tarjolle vain sellaisia kursseja, joihin voidaan ottaa opiskelijoita oman oppilaitoksen lisäksi myös muista oppilaitoksista.

  • Lukiokoulutuksessa käytetään valtakunnallista opetussuunnitelman mukaista kooditusta.

  • Kurssin käynnistymisen edellyttämä minimiopiskelijamäärä on 8 opiskelijaa ja maksimiopiskelijamäärä oman oppilaitoksen lähiopetuksessa olevan ryhmän kokoa vastaava määrä.

 

Muuta yhteisesti sovittua
 

Oppilaitosverkoston järjestämillä messuilla messuosastojen normaalihinnoista verkoston oppilaitokset saavat 25 % alennuksen. Verkostossa toteutettiin Opeka-arviointikysely vuoden 2015 keväällä ja arviointi toteutetaan kolmen vuoden kuluttua uudelleen. Projektiviikkoon osallistumisesta päättää kukin oppilaitos itse.