ePAKKI I – Sähköiset työtavat haltuun
kaikilla koulutusaloilla

 

Siirry / palaa uuden ePakki II -hankkeen sivuille

Digitalisaatio muuttaa rakenteita ja prosesseja kaikkialla. Julkishallinnossa tämä voi tarkoit-
taa uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja. Yritykselle sähköistäminen on keino parantaa
tuottavuutta, parantaa asiakaspalvelua, kehittää uudenlaisia tuotteita ja palveluja ja laajen-
taa markkinoita.

 

Koulutuksessa digitalisaatio voi tarkoittaa oppijakeskeisempää tapaa oppia, mikä edesauttaa
mm. osaamisperustaisuuden toteutumista.

 

Sähköiset työtavat ammatillisessa koulutuksessa

  • tavoittavat nuoret paremmin.

  • tarjoavat kiinnostavia ja ajanmukaisia oppimisalustoja ja –materiaaleja.

  • edesauttavat käytännönläheisten ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisessa.

  • toimivat teknologisena muutosajurina työelämään.

 

Mikä ihmeen ePAKKI?

 

ePAKKI auttaa maakunnan ammatillisten oppilaitosten opettajia työelämän tarpeita palvelevien, sähköisten
työtapojen haltuun ottamisessa ammattialakohtaisesti.

 

Hankkeessa toteutetaan 5-8 kpl käytännönläheistä, 1-3 koulutuspäivän mittaista koulutuskokonaisuutta eri
ammattialoilla vuosien 2015-2016 aikana:

 

Lue lisää koulutuskokonaisuuksista. Koulutusten aikana järjestetään välitapaamisia verkossa sekä verkko-

klinikoita ryhmien tarpeet ja toiveet huomioiden. Kokonaisuuksien sisältöjä on suunniteltu keväällä
ja syksyllä 2015 toteutun OPEKA-arviointikyselyn tulosten perusteella.  

 

Digitalisaatio tapahtuu tai sitten sitä johdetaan. Sähköistämisestä saadaan paras hyöty, kun or-
ganisaation ja yhteiskunnan rakenteet ja prosessit suunnitellaan kokonaan uudella, digiaikaan ja uuteen
toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Opetushenkilöstö on avainasemassa
tämän työelämälähtöisen muutoksen toteuttamisessa.

 

ePAKKI-hanke päättyy 31.12.2016.

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ!

Projektikoordinaattori

Krista Laurila

krista.laurila@sedu.fi

 

Puh 040 680 7650

 

Ajankohtaista NYT!

Tutustu ideoihin ja hyviin käytäntöihin!

Digioppimista Lakeudella -blogi kokoaa digiloikkaan liittyvät pedagogiset esimerkit yhteen!
  • Facebook Social Icon

Muuta mielenkiintoista